BIURO RACHUNKOWE MALENA

Oferta

• prowadzenie ewidencji podatkowej ryczałtu ewidencjonowanego
• prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
• prowadzenie ksiąg rachunkowych
• prowadzenie spraw kadrowo-płacowych
• opracowywanie zakładowych planów kont
• pomoc przy zakładaniu firmy, w tym sp. z o.o. online
• przygotowywanie dokumentów dotyczących zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym
• przygotowywanie wniosków do Powiatowego Urzędu Pracy
• usługi niestandardowe dotyczące księgowości i analiz finansowych, opłata środowiskowaRYCZAŁT EWIDENCJONOWANY
• ewidencja przychodów
• ewidencja podatku VAT
• ewidencja środków trwałych i wyposażenia
• rozliczenia z Urzędem Skarbowym i ZUS

KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
• bieżąca ewidencja operacji gospodarczych
• ewidencja podatku VAT
• ewidencja środków trwałych i wyposażenia
• rozliczenia z Urzędem Skarbowym i ZUS

KSIĘGI HANDLOWE
• ewidencja dokumentów księgowych
• ewidencja podatku VAT
• ewidencja środków trwałych i wyposażenia
• rozliczenie podatku dochodowego CIT
• sporządzenie okresowych i rocznego sprawozdania finansowego
• sporządzanie sprawozdań do GUS, NBP
• sporządzanie i rozliczanie deklaracji PFRON
• przygotowywanie dokumentów dotyczących zmian w KRS

KSIĘGOWOŚĆ STOWARZYSZEŃ

KADRY I PŁACE
• rekrutacja pracowników do pracy
• zakładanie i prowadzenie akt osobowych
• rejestrowanie i wyrejestrowanie pracowników w ZUS
• sporządzanie list płac z wyliczeniem podatku od osób fizycznych oraz należnych składek ZUS
• sporządzanie umów o pracę, porozumień zmieniających, świadectw pracy
• przygotowywanie i wydawanie zaświadczeń
• obsługa umów cywilno-prawnych – sporządzanie i rozliczanie
• sporządzanie rozliczeń rocznych PIT-11, PIT-40
Copyright Nazwa.pl